Translation samples

Biotech

[A patent]


 

ENGLISH

As used herein, an "antibody" (abbreviated "Ab") refers to an immunoglobulin (abbreviated "Ig"), whether natural or wholly or partially synthetically produced. The term includes all derivatives thereof that maintain specific binding ability. The term also covers any protein having a binding domain that is homologous or largely homologous to an immunoglobulin binding domain. Such proteins may be derived from natural sources, or partly or wholly synthetically produced. An antibody may be monoclonal or polyclonal.

FINNISH

Tässä käytettynä ”vasta-aine” (lyhenne ”Ab”) viittaa immunoglobuliiniin (lyhenne ”Ig”), olipa tämä luonnollinen tai kokonaan tai osittain synteettisesti tuotettu. Termi sisältää sen kaikki johdannaiset, joissa säilyy spesifinen sitoutumisaktiivisuus. Termi kattaa myös minkä tahansa proteiinin, jolla on sitoutumisdomeeni, joka on homologinen tai suurelta osin homologinen immunoglobuliinin sitoutumisdomeenin suhteen. Sellaiset proteiinit voivat olla peräisin luonnollisista lähteistä tai ne voivat olla osittain tai kokonaan synteettisesti tuotettuja. Vasta-aine voi olla monoklonaalinen tai polyklonaalinen.

 

Biotechnology-related documents are highly technical and contain specialized terminology. This is especially relevant in patent applications as in the sample at left.

Easy Access

Phone: 781-219-4585
Fax: 781-219-4585
Cell: 310-666-6650
Email: tapanironni@yahoo.com

Polar Bear Communications | Scientific and Medical Translations

For more information

Tapani Ronni
Polar Bear Communications
Medford, MA, USA

Phone: 781-219-4585
Fax: 781-219-4585
Cell: 310-666-6650
US Eastern Standard Time (GMT -5)

Email: tapanironni@yahoo.com